Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania.
Wchodząc na serwer „Tslive.pl” automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin.1.1. Korzystanie z serwera jest bezpłatne.
1.2. Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie bez informowania o tym użytkowników.
1.3. Kopiowanie w całości, bądź fragmentów materiałów stworzonych na potrzeby Teamspeaka jest zabronione.
1.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwera spowodowane siłą wyższą, tak jak awarią sprzętu, oprogramowania lub serwera, a także działaniami osób trzecich.
1.5.Wszystkich użytkowników , również administratorów obowiązuje kultura osobista.


REGULAMIN ADMINISTRATORA§2.1. Administrator ma obowiązek podchodzić do każdych spraw związanych z serwerem bezstronnie.
2.2. Administrator ma prawo kick/ban osobę łamiącą regulamin.
2.3. Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich użytkowników sprawiedliwie.
2.4. Administrator ma prawo wejść na każdy kanał, bez zgody użytkownika.
2.5. Administrator ma prawo do przyznania/odebrania przywilejów użytkownikowi.
2.6. Administrator ma prawo zmodyfikować każdy kanał, który w swojej nazwie lub opisie zawiera treści niezgodne z regulaminem.
2.7. Administrator ma obowiązek udzielać pomocy każdemu użytkownikowi na serwerze, jeśli jej potrzebuje.
2.8. Administrator powinien dawać dobry przykład użytkownikom.
2.9. Administrator nie nadużywa swojej władzy w życiu prywatnym, wobec innych Administratorów oraz Użytkowników.