3.7. Każda osoba ma możliwość otrzymania swojego Kanału PRIV.
3.8 Założyciel Kanału PRIV otrzyma range  .
3.9. Założyciel Kanału PRIV są zmuszeni do wpisania oraz uzupełnienia Daty  w Description .
3.10. PRIV ma możliwość stworzenia do 3 sub kanałów.
3.11. Na strefie VIP obowiązuje cały regulamin serwera

*Jeżeli data nie będzie aktualna w ciągu 6 dni, kanał zostaje zablokowany, a w 7 dniu usunięty. Datę zapisujemy w następujący sposób – dzień miesiąc rok.